Милан Комненић, Љубодраг Јанковић Јале, Радионица душе, Београд, 2007.