Међународна колонија уметничке керамике, Шенчур, 2006. (Словенија)