Сликарство и филм. Феномен ликовности у делу Живка Николића