Хуманистичка теорија уметности, од занатлије до уметника