Земун, Завод за заштиту споменика културе града Београда