Наслеђе, број VII , Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2006.