Радослав Лазић, 12 но драма. Драме излазећег сунца, АктерА, Београд 2006.