Алтернативна култура производа: свесно, једноставно. Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, 15. 01-15. 02. 2007.