У славу акварела. Музеј рударства и металургије, 15. 01-15. 02. 2007.