Оливера Вукотић – Изазови акварела. Ликовни салон ДК, 9-26. фебруар 2007.