Етнологија у раду Народног музеја (1951-2006). Галерија Народног музеја, децембар 2006-фебруар 2007.