Добри Стојановић – Слике. Градски музеј, 15. 12. 2006-31. 01. 2007.