Метал у слици и метал као слика. Савремена галерија, децембар 2006.