Милан Нешић. Модерна галерија Ликовни сусрет, децембар 2006.