Преписивање текста, Јелена Стефановска и Наталија Владисављевић. Музеј савремене уметности Војводине