Ђорђе Ђура Маравић. Галерија УЛУПУД-а Војводине, децембар 2006.