Мајда Курник – поклон збирка Рајка Мамузића. Галерија ликовне уметности, децембар 2006.