Едо Муртић – Изложба графика. Галерија ликовне уметности Поклон збирка Рајка Маузића, 24. 11-24. 12. 2006.