Звуци праскозорја и урбаног пејзажа. Изложба Интернационалног ликовног каравана Тихомира Кондева 2005-2010. Леонардо Центар, 23. 02-15. 03. 2007.