Весна Чанак. Ликовна галерија Енергопројекта, 16-28. фебруар 2007.