Светозар Самуровић – Изложба слика. Галерија РТС-а, 26. 12. 2006-26. 01. 2007.