Драган Руменчић – Слике. Галерија СКЦ, 25. 01-11. 02. 2007.