Слободанка Ракић Шефер. Галерија УЛУС, децембар 2006.