Татјана Пировић-Стефановић – изложба акварела «Снови потонулог света». Музеј југословенске кинотеке, 8-18. децембар