Бора Барух и Рајко Леви. Галерија Сервантес, 5-20. јануар 2007.