Иванка Јевтовић. Музеј српске православне цркве, 15. 12. 2006-06. 01. 2007.