Архитекта Григорије Самојлов. Галерија науке и технике Српеке академије наука и уметности