Врата – капија два света. Изложба о мистерији улаза у кућу. Етнографски музеј у Београду, 25. 01-25. 03. 2007.