Уметност мозаика у примени рециклираног материјала. Завод за проучавање културног развитка, 22. 11. 2007.