Наслеђе, бр. VIII, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2007.