Станислав Рапотец, барбарогеније у уметности Аустралије, Задужбина Андрејевић, Београд 2007.