Владимир Јанковић. Галерија Центра за културу, децембар 2007-јануар 2008.