Вајари друге половине двадесетог века. Галерија Музеја рударства и металургије 01-15. 04. 2008.