Ново лепо место, Едо. Народни музеј, 10. 04-05. 05. 2008.