Интернационално-локално, слике, цртежи, графике. Галерија културног центра, 14. 11-05. 12. 2007.