Студенти. Техничка графика, Графички дизајн. Виша школа техничких струковних студија, новембар 2007.