Владимир Јанковић, Слике. Модерна галерија, 25. 10-14. 11. 2007.