Драган Панић, Скице за споменике. Модерна галерија, 27. 12. 2007-31. 01. 2008.