Група Банат, Слике. Галерија Музеја града Вршца, март 2008.