Сећање на Пају Јовановића. Градски музеј, новембар-децембар 2007.