Колористичка импресија Косте Хакмана. Спомен збирка Павла Бељанског