Јунипер Перлис (САД), Перформанс, „Повезаност“. Музеј савремене уметности Војводине, април 2008.