Политичке праксе (пост-)југословенске уметности ТВ галерија примењена јавност. Музеј савремене уметности Војводине, април 2008.