Графика 107X107. Галерија 107, 28. 02-15. 03. 2008.