Боск – распукнут живот, Карикатуре. Уметничка галерија Стара капетанија, април 2008.