Борислав Њежић, мозаици. Галерија Феникс, април 2008.