Бранислав Макеш, Слике. Галерија Атријум Библиотеке града Београда, 14-28. 02. 2008.