Милан Игњатовић, Знакови. Галерија Сингидунум, 29. 01-05. 02. 2008.