Милета Поштић, Иза кулиса, виђено. Галерија Озон, 2007.