Хелена Шипек, Слике. Галерија УЛУС, 19. 03-01. 04. 2008.